Πολύ σύντομα οι κάτοχοι Android συσκευών θα έχουν τη δυνατότητα μπαίνοντας στο Chrome να βλέπουν κάθε website σε εικονική πραγματικότητα