Ένα από τα πιο απαραίτητα εργαλεία μας είναι το smartphone μας...χωρίς αυτό δεν κάνουμε λεπτό! Δεν είναι μόνο η δυνατότητα της επικοινωνίας που μας παρέχει αλλά και οι ευκολίες που μας προσφέρει.