Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δρόμων και Μεταφορών του Dubai κατά τη διάρκεια της συνόδου World Government